SOM

Ekip

Tuba Soner

Y. Mimar

Damla Kökten

İç Mimar

Özkan Yeşiloğlu

İç Mimar

Büşra Sert

İç Mimar